4.B.8 Disc compacte

Exemple de CD sense foto
Exemple canviant foto segons projecte