• false
  Technical
  Bicivia
  Subject:
  AMB - Institutional
  Public:
  General
  Type:
  Technical
  Format:

15.4.1 Fletxes

Les fletxes es dibuixen amb línies de vèrtex i rematada corbs, amb un gruix de traç de 27 pt.

Fletxes