• false
  Tècnic
  Bicivia
  Subject:
  AMB
  Public:
  Educació no reglada, ciutadania, famílies i lleure
  Type:
  Tècnic
  Format:

15.1.8 Tipografia complementària

Utilitzarem la tipografia Gravur Condensed Black com a complementària. Aquesta és la tipografia d'ús genèric en tots els suports i documents corporatius i relacionats amb les campanyes de publicitat i comunicació.

Tipografia secundaria
Exemple d'icona amb el nom escrit amb la tipografia complementària
Icona i nom