• false
  Technical
  Bicivia
  Subject:
  AMB - Institutional
  Public:
  General
  Type:
  Technical
  Format:

15.1.4 Positiu, negatiu i sobre fons de color o imatge

Sempre que sigui possible s'aplicarà el logotip en la seva versió a color en positiu. Sobre fons negre o molt fosc s'aplicarà la versió en negatiu.
Quan no es pugui fer servir en el color corporatiu s'aplicarà la versió de la marca a una tinta. Sempre que el color de fons sigui un color clar s'aplicarà en color negre; en cas contrari s'aplicarà en blanc, però mai en color.

Versions logo