12.2.6 Material gràfic

A l'hora d'aplicar el sistema visual a les peces gràfiques, s'han de respectar les següents indicacions. Per treballar la franja superior utilitzarem el color blau corporatiu del servei Bicibox. La franja inferior serà blanca. En cas d'estar sobre fons blanc serà gris clar.

*Es poden ajustar els percentatges segons la imatge de fons.
Exemples d'aplicació de marca en material imprès