Tècnic superior periodista

Convocatòria pública per a la selecció d'un/a tècnic/a superior periodista en pràctiques, del grup A, subgrup A1, adscrit/a al Servei de Comunicació de l'Oficina Tècnica de Gerència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Tipus:
Contractació en pràctiques
Número expedient:
901194/19
Període de presentació de sol·licituds:
Del al (9-14)
Estat:
Resultats
Publicació:
BOPB 01.10.2019
Servei de RRHH:

93 506 97 26

Formulari de contacte