Tècnic superior graduat en dret

Back

Procés públic per a la selecció d'un/a tècnic/a superior graduat en dret, del grup A, subgrup A1, nivell retributiu 20, adscrit/a al Servei de Disciplina Urbanística de l'Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.


  • Tipus: Convocatòria interinatge
  • Número expedient: 901616/19
  • Període de presentació del sol·licituds: Del al 9-14
Prova: $provaURL