Tècnic superior graduat en dret

Procés públic per a la selecció d'un/a tècnic/a superior graduat en dret, del grup A, subgrup A1, nivell retributiu 20, adscrit/a al Servei de Disciplina Urbanística de l'Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Tipus:
Convocatòria interinatge
Número expedient:
901616/19
Període de presentació de sol·licituds:
Del al (9-14)
Estat:
Resultats
Publicació:
BOPB 14.11.2019
Servei de RRHH:

93 506 97 26

Formulari de contacte