Tècnic superior enginyer

Back

Convocatòria pública per a la selecció d'un tècnic o tècnica superior enginyer, del grup A, subgrup A1, nivell retributiu 20, mitjançant procés selectiu de concurs de mèrits, adscrit a la Direcció de Serveis de l'Espai Públic de l'AMB.

Avís

La presentació telemàtica de sol·licituds comença a les 00 h del 04/06/2021 i finalitza a les 24 h del 17/06/2021  • Tipus: Convocatòria interinatge
  • Número expedient: 902490/21
  • Període de presentació del sol·licituds: Del al 9-14

ATENCIÓ | Errada a la documentació

S'ha produït una errada en el model de presentació del llistat de projectes i obres facilitat a l'annex 2 i publicat inicialment a la web, que queda substituït pel model que s'annexa a continuació:

Model annex 2 correcte Llistat de projectes i obres

Cal que les persones que ja l'hagin presentat el tornin a enviar.
Prova: $provaURL