Tècnic superior en l'àmbit de l'enginyeria

Convocatòria de procés públic per a la selecció d'un/a tècnic/a superior en l'àmbit de l'enginyeria, del grup A, subgrup A1, nivell retributiu 20C, adscrit al Servei de Redacció del Pla Director de l'Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques de l'AMB.

Tipus:
Convocatòria interinatge per substitució
Número expedient:
900167/20
Període de presentació de sol·licituds:
Del al (9-14)
Estat:
Resultats
Publicació:
BOPB 02.03.2020
Servei de RRHH:

93 506 97 26

Formulari de contacte