Tècnic superior de Recursos Humans

Procés públic per a la selecció d'un/a tècnic/a superior de Recursos Humans, del grup A, subgrup A1, nivell 20 C de complement de destinació, adscrit/a al Servei de Recursos Humans de la Direcció de Serveis Generals de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Tipus:
Convocatòria interinatge
Número expedient:
901375/18
Període de presentació de sol·licituds:
Del al (9-14)
Estat:
Resultats
Publicació:
BOPB 07.11.18
Servei de RRHH:

93 506 97 26

Formulari de contacte

Enllaços relacionats