Tècnic superior de gestió especialitzada

Convocatòria pública per a la selecció d'un/a tècnic/a superior de gestió especialitzada del grup A, subgrup A1, nivell retributiu 20C, adscrit/a a l'Oficina de Polítiques Socials de l'Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Tipus:
Convocatòria interinatge per substitució
Número expedient:
902258/19
Període de presentació de sol·licituds:
Del al (9-14)
Estat:
Llistat d'admissió
Publicació:
BOPB 24.02.2020
Servei de RRHH:

93 506 97 26

Formulari de contacte
Seguiment del procés de selecció