Tècnic superior de gestió econòmica

Procés públic per a la selecció d'un/a tècnic/a superior de gestió econòmica, del grup A, subgrup A1, nivell retributiu 20C, adscrit/a a l'Àrea de Presidència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Tipus:
Convocatòria interinatge
Número expedient:
901611/19
Període de presentació de sol·licituds:
Del al (9-14)
Estat:
Resultats
Publicació:
BOPB 11.10.2019
Servei de RRHH:

93 506 97 26

Formulari de contacte