Tècnic superior d'informació i documentació en pràctiques

Convocatòria pública per a la selecció d'un/a tècnic/a superior d'informació i documentació en pràctiques, del grup A, subgrup A1, mitjançant procés selectiu de concurs de mèrits, adscrit/a al Servei d'Innovació de la Coordinació General d'Innovació i Infraestructures de l'Oficina Tècnica de Gerència de l'AMB.

Tipus:
Contractació en pràctiques
Número expedient:
900599/20
Període de presentació de sol·licituds:
Del al (9-14)
Estat:
Resultats
Publicació:
BOPB 04.03.2021
Servei de RRHH:

93 506 97 26

Formulari de contacte

Enllaços relacionats