Tècnic superior arquitecte

Back

Convocatòria de concurs de mèrits, obert a mobilitat interadministrativa per a la provisió d'un lloc de treball d'arquitecte/a adscrit/a al Servei de Redacció de Pla Director de l'Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques de l'AMB, del grup A, subgrup A1, nivell retributiu 22.


  • Tipus: Provisió llocs i mobilitat
  • Número expedient: 900186/21
  • Període de presentació del sol·licituds: Del al 9-14
Prova: $provaURL