Tècnic mitjà en l'àmbit de l'enginyeria (projecte WAYSTUP)

Convocatòria pública per a la selecció d'un/a tècnic/a mitjà/ana en l'àmbit de l'enginyeria, vinculat al projecte europeu HORIZON 2020 "WAYSTUP", del grup A, subgrup A2, nivell retributiu 16A, mitjançant procés selectiu de concurs de mèrits, adscrit/a al Servei d'Anàlisi i I+D depenent de la Direcció de Serveis de Prevenció i Gestió de Residus de l'Àrea d'Ecologia de l'AMB.

Tipus:
Convocatòria interinatge
Número expedient:
902179/21
Període de presentació de sol·licituds:
Del al (9-14)
Estat:
Resultats
Publicació:
BOPB 11.05.2021
Servei de RRHH:

93 506 97 26

Formulari de contacte

Enllaços relacionats