Tècnic mitjà en l'àmbit de l'enginyeria (projecte WAYSTUP)

Back

Convocatòria pública per a la selecció d'un/a tècnic/a mitjà/ana en l'àmbit de l'enginyeria, vinculat al projecte europeu HORIZON 2020 "WAYSTUP", del grup A, subgrup A2, nivell retributiu 16A, mitjançant procés selectiu de concurs de mèrits, adscrit/a al Servei d'Anàlisi i I+D depenent de la Direcció de Serveis de Prevenció i Gestió de Residus de l'Àrea d'Ecologia de l'AMB.


  • Tipus: Convocatòria interinatge
  • Número expedient: 902179/21
  • Període de presentació del sol·licituds: Del al 9-14

Enllaços relacionats

Prova: $provaURL