Tècnic especialista en sistemes informàtics

Convocatòria pública per a la selecció d'un/a tècnic/a especialista en sistemes informàtics del grup C, subgrup C1, nivell retributiu 14, mitjançant procés selectiu de concurs de mèrits, adscrit/a al Servei TIC de la Direcció de Serveis Generals de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Tipus:
Funcionari interí per execució de programes temporals
Número expedient:
904934/21
Període de presentació de sol·licituds:
Del al (9-14)
Estat:
Resultats
Publicació:
BOPB 04.11.2021
Servei de RRHH:

93 506 97 26

Formulari de contacte

Enllaços relacionats