Tècnic especialista en planificació de bus

Convocatòria pública per a la selecció d'un/a tècnic/a especialista en planificació de bus, del grup A, subgrup A2, nivell retributiu 20, mitjançant procés selectiu amb prova de coneixements vinculats al lloc de treball, adscrit/a al Servei de planificació i estudis de la Direcció de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l'AMB.

Tipus:
Convocatòria interinatge
Número expedient:
900542/20
Període de presentació de sol·licituds:
Del al (9-14)
Estat:
Resultats
Publicació:
BOPB 10.03.2020
Servei de RRHH:

93 506 97 26

Formulari de contacte