Tècnic especialista en planificació de bus

Back

Convocatòria pública per a la selecció d'un/a tècnic/a especialista en planificació de bus, del grup A, subgrup A2, nivell retributiu 20, mitjançant procés selectiu amb prova de coneixements vinculats al lloc de treball, adscrit/a al Servei de planificació i estudis de la Direcció de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l'AMB.


  • Tipus: Convocatòria interinatge
  • Número expedient: 900542/20
  • Període de presentació del sol·licituds: Del al 9-14
Prova: $provaURL