Tècnic especialista de sanejament

Convocatòria pública per a la selecció d'un/a tècnic/a de sanejament, del grup C, subgrup C1, nivell retributiu 12C, mitjançant procés selectiu amb prova de coneixements vinculats al lloc de treball, adscrit a la Secció de sanejament del Servei de sanejament i inspecció de la D.S. del cicle de l'aigua de l'AMB.

Tipus:
Convocatòria interinatge
Número expedient:
902092/19
Període de presentació de sol·licituds:
Del al (9-14)
Estat:
Resultats
Publicació:
BOPB 23.01.2020
Servei de RRHH:

93 506 97 26

Formulari de contacte