Tècnic en projectes d'edificació i energia

Procés públic per a la selecció d'un/a tècnic/a expert/a en projectes d'edificació i energia vinculat al projecte europeu "Smart-Edge", del grup A, subgrup A1, nivell 20 C de complement de destinació adscrit/a al Servei de Sostenibilitat i Educació de la Direcció de Serveis Ambientals de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Tipus:
Convocatòria interinatge
Número expedient:
900276/19
Període de presentació de sol·licituds:
Del al (9-14)
Estat:
Resultats
Publicació:
BOPB 01.03.2019
Servei de RRHH:

93 506 97 26

Formulari de contacte

Enllaços relacionats