Dos tècnics superiors arquitectes

Back

Convocatòria pública per a la selecció de dos tècnics/ques superiors arquitectes, del grup A, subgrup A1, nivell retributiu 24, mitjançant procés selectiu de concurs de mèrits vinculat al lloc de treball, adscrits/tes a la Direcció de Serveis de l'Espai públic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).


  • Tipus: Convocatòria interinatge
  • Número expedient: 903224/20
  • Període de presentació del sol·licituds: Del al 9-14

Enllaços relacionats

Prova: $provaURL