Dos tècnics superiors arquitectes especialistes en l'àmbit de la sostenibilitat

Convocatòria pública per a la selecció de dos tècnics/ques superiors arquitectes, especialistes en l'àmbit de la sostenibilitat, del grup A, subgrup A1, nivell retributiu 20c, mitjançant procés selectiu de concurs de mèrits vinculat al lloc de treball, adscrits/tes a la Direcció de Serveis de l'Espai Públic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).

Tipus:
Convocatòria interinatge
Número expedient:
903226/20
Període de presentació de sol·licituds:
Del al (9-14)
Estat:
Resultats
Publicació:
BOPB 11.01.2021
Servei de RRHH:

93 506 97 26

Formulari de contacte

Enllaços relacionats