Cap del Servei de Prospectiva i estratègia

Convocatòria pública per a la selecció del/de la cap del Servei de Prospectiva i Estratègia, del grup A, subgrup A1, nivell retributiu 26, mitjançant procés selectiu de concurs de mèrits, adscrit/a a l'Àrea d'Internacional i Cooperació de l'AMB. 

Tipus:
Convocatòria interinatge
Número expedient:
902624/21
Període de presentació de sol·licituds:
Del al (9-14)
Estat:
Resultats
Publicació:
BOPB 14.06.2021
Servei de RRHH:

93 506 97 26

Formulari de contacte

Enllaços relacionats