Cap del Servei de Comptabilitat

Back

Convocatòria de procés de lliure designació, obert a la mobilitat interadministrativa, per a la provisió de lloc de comandament de cap del Servei de Comptabilitat, adscrit a la Intervenció de l'AMB.


  • Tipus: Obert a la mobilitat interadministrativa
  • Número expedient: 901457/20
  • Període de presentació del sol·licituds: Del al 9-14
Prova: $provaURL