Cap del Servei de Comptabilitat

Convocatòria de procés de lliure designació, obert a la mobilitat interadministrativa, per a la provisió de lloc de comandament de cap del Servei de Comptabilitat, adscrit a la Intervenció de l'AMB.

Tipus:
Obert a la mobilitat interadministrativa
Número expedient:
901457/20
Període de presentació de sol·licituds:
Del al (9-14)
Estat:
Resultats
Publicació:
DOGC 05.06.2020
Servei de RRHH:

93 506 97 26

Formulari de contacte