Cap de Servei d'Arquitectura, Enginyeria i Paisatge I

Convocatòria pública per a la selecció del/de la cap del Servei d'Arquitectura, Enginyeria i Paisatge I, del grup A,  subgrup A1, nivell retributiu 28, mitjançant procés selectiu de concurs de mèrits amb prova de coneixements, adscrit/a a la Direcció de Serveis de l'Espai Públic.

Tipus:
Convocatòria interinatge
Número expedient:
902723/22
Període de presentació de sol·licituds:
Del al (9-14)
Estat:
Resultats
Publicació:
BOPB 02.08.22
Servei de RRHH:

93 506 97 26

Formulari de contacte