Pròrrogues i resolucions

En compliment dels articles 8.1.f) i 13.1.e) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, es publiquen els contractes prorrogats i resolts de l'ÀMB.

Llistat complert de contractes prorrogats de l'AMB (Última actualització: 02/12/2019)
Llistat de resolucions de contractes (Última actualització: 02/12/2019)
 • Expedient 1636/13

  Empresa pròrroga: SM SISTEMAS MEDIOAMBIENTALES S.L. | Data pròrroga: 15.09.16

 • Expedient 1559/14

  Empresa pròrroga: NORDVERT S.L. | Data pròrroga: 04.08.16

 • Expedient 1987/15

  Empresa resolució: GELABERT GESTIÓN DE RESIDUOS, SA | Data adjudicació: 09.06.16

 • Expedient 4926/13

  Empresa pròrroga: FAURA-CASAS, AUDITORS CONSULTORS, SL | Data pròrroga: 06.06.16

 • Expedient 4678/13 (LOT 2)

  Empresa pròrroga: OFFICE DEPOT, SLU (Lot 2) | Data pròrroga: 30.05.16

 • Expedient 4678/13 (LOT 1)

  Empresa pròrroga: LYRECO ESPAÑA, SA (Lot 1) | Data pròrroga: 30.05.16

 • Expedient 1205/14

  Empresa pròrroga: JOSE ANTONIO ROMERO POLO, SAU | Data pròrroga: 10.05.16

 • Expedient 3321/14

  Empresa pròrroga: DRAGADOS, SA | Data pròrroga: 10.05.16

 • Expedient 536/15

  Empresa pròrroga: MERCK CHEMICALS AND LIFE SCIENCE S.A. | Data pròrroga: 25.04.16

 • Expedient 4516/13

  Empresa pròrroga: FRACCTAL S.C.P. | Data pròrroga: 18.04.16

 • Expedient 3283/13

  Empresa pròrroga: VIDACAIXA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS | Data pròrroga: 07.04.16

 • Expedient 3354/14

  Empresa pròrroga: KANTAR MEDIA, SA | Data pròrroga: 21.03.16

 • Expedient 3150/12

  Empresa pròrroga: GENERALI ESPAÑA SA DE SEGUROS Y REASEGURADOS | Data pròrroga: 21.01.16

 • Expedient 372/14

  Empresa resolució: RBA LIBROS, SA | Data adjudicació: 20.03.15

 • Expedient 2530/14

  Empresa resolució: TAU INGENIERÍA I CONSTRUCCIONES ESPECIALES SA | Data adjudicació: 24.02.15

 • Expedient 2056/14

  Empresa resolució: GETESTUDIO IT, SL | Data adjudicació: 19.01.15

 • Expedient 4860/13

  Empresa resolució: ALDAY JOVER ARQUITECTOS SLP | Data adjudicació: 21.02.14

 • Expedient 4614/12

  Empresa pròrroga: DELIÓN COMMUNICATIONS, SLU | Data pròrroga: 05.04.13

 • Expedient 1178/15

  Empresa pròrroga: SOCIETAT D'ESTUDIS INFORMÀTICS I D'ORGANITZACIÓ S.A. (SEIDOR)

 • Expedient 861/12

  Empresa pròrroga: UTE RECERCA-TRIBUGEST IV