Expedient 901300/16 (LOT 1)

Tornar
Tipus:
Pròrrogues
Objecte del contracte:
Lot 1 - Subministrament de material d'oficina de l'AMB.
Data pròrroga:
Empresa pròrroga:
LYRECO ESPAÑA, SA
Termini de la pròrroga:
fins el 07/08/2020
Import pròrroga (IVA exclòs):
67.840,99 €
Prova: $provaURL