Expedient 3283/13

Tornar
Tipus:
Pròrrogues
Objecte del contracte:
Servei referent a les assegurances de vida i invalidesa del personal i càrrecs electes de l'AMB i dels seus ens dependents.
Data pròrroga:
Empresa pròrroga:
VIDACAIXA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS
Termini de la pròrroga:
Fins 31/12/19
Import pròrroga (IVA exclòs):
180.797,27 €