Expedient 2387/15

Tornar
Tipus:
Pròrrogues
Objecte del contracte:
Subministrament dper l'adquisició del manteniment de llicències Autodesk.
Data pròrroga:
Empresa pròrroga:
SEMICONDUCTORES Y SISTEMAS, SA
Termini de la pròrroga:
1 any
Import pròrroga (IVA exclòs):
48.061,20 € (IVA inclòs)
Prova: $provaURL