Expedient 2094/14

Tornar
Tipus:
Pròrrogues
Objecte del contracte:
Servei aliè de l'AMB.
Data pròrroga:
Empresa pròrroga:
QUIRON PREVENCION, SLU
Termini de la pròrroga:
Fins el 30/06/19
Import pròrroga (IVA exclòs):
17.343,24 €
Prova: $provaURL