Expedient 1381/15

Tornar
Tipus:
Pròrrogues
Objecte del contracte:
Servei de tractament dels residus municipals procedents de l'AMB
Data pròrroga:
Empresa pròrroga:
METROPOCOMPOST S.L.
Termini de la pròrroga:
31/12/2018
Import pròrroga (IVA exclòs):
334.224,00 €
Prova: $provaURL