Expedient 901666/17

Tornar
Tipus:
Modificacions
Objecte del contracte:
Serveis informàtics per a la incorporació de nous serveis i funcionalitats al sistema d'informació d'atenció multicanal, implementació d'un gestor documental i evolució de la infraestructura tecnològica.
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
322.360,00
Empresa adjudicatària:
OESÍA NETWORKS S.L
Import modificació (IVA exclòs):
64.472,00 €
Data de modificació: