Expedient 901215/18

Tornar
Tipus:
Modificacions
Objecte del contracte:
Obra del projecte de reforma i rehabilitació de Can Roca de Baix, al terme municipal de Castelldefels
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
1.151.179,79 €
Empresa adjudicatària:
GRUPMAS EDIFICACIÓ, SL
Import modificació (IVA exclòs):
0,00 €
Data de modificació: