Expedient 901071/19

Tornar
Tipus:
Contractes menors
Objecte del contracte:
Serveis per a la redacció d'un projecte per a la urgent consolidació de la passera sobre la via del tren al terme municipal de Sant Adrià de Besòs.
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
15.000,00 €
Empresa adjudicatària:
SOLDEVILA, ARQUITECTES, S.L.P