Expedient 900918/19

Tornar
Tipus:
Contractes formalitzats
Objecte del contracte:
Fabricació i subministrament de peces de paviment de fusta per a les dutxes de les platges metropolitanes.
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
34.726,00 €
Empresa adjudicatària:
MADERAS CUNILL SA,
Òrgan de contractació:
Gerència
Data de signatura: