Expedient 900743/19

Tornar
Tipus:
Contractes formalitzats
Objecte del contracte:
2 llicències fixes (fixed-site) d'Enscape per un període de 2 anys. LOT 1
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
1.717,90 €
Empresa adjudicatària:
INFORDISA SA
Òrgan de contractació:
Gerència
Data de signatura: