Expedient 900667/19

Tornar
Tipus:
Contractes formalitzats
Objecte del contracte:
Subministrament de l'equipació de la sala de gimnàstica artística dins de la zona esportiva Ricard Ginebreda de Molins de Rei.
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
88.428,56 €
Empresa adjudicatària:
GYMNOSPORT GYMNOVA SL
Òrgan de contractació:
Gerència
Data de signatura: