L'AMB enllesteix la reparació del col·lector malmès del sistema de sanejament al terme municipal de Gavà

Back

| Subject: Aigua

L'AMB i Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana del Cicle de l'Aigua, han finalitzat la reparació del col·lector d'aigües residuals al terme municipal de Gavà, que el passat 26 d'octubre va patir un trencament que va provocar una fuita d'aigües residuals

CG
CG | AMB


A les 3.30 h de la matinada d'ahir dijous es va col·locar l'últim tram de tub, i es van fer totes les unions. En total, s'han tallat i retirat 4 tubs trencats, amb una llargada total de 29 metres lineals. Les unions entre els trams de tub s'han reforçat amb morter i brides del tipus Arpol, per evitar que es torni a trencar. En acabar, s'ha tornat a posar en marxa el bombament cap a la depuradora de Gavà-Viladecans. Posteriorment, s'ha procedit a tapar la rasa amb les terres i a aplanar el terreny.

Avui s'està transvasant, mitjançant una bomba, l'aigua residual que ha acabat al canal de pluvials de la corredora Mestra. Es preveu que aquesta actuació es mantingui en marxa com a mínim fins el proper dimarts.

Mentre ha durat la reparació, 11 camions cisterna han garantit el transvasament d'aigua residual per minimitzar el vessament, i l'AMB ha vigilat en tot moment l'estat de la barrera de sorra de la sortida del la platja de les Palmeres, per evitar abocaments a la bassa de la UPC.

De cara a la setmana vinent, l'AMB portarà a terme les tasques de restauració dels terrenys i del camí afectat.

L'AMB i Aigües de Barcelona seguiran informant del desenvolupament de la reparació en les properes hores i dies.

Image gallery

Prova: $provaURL