Seminars

| Subject: Ecology, Waste, Sensibilization, Sustainability, Waste Treatment

Els residus i la comunicació

| Subject: Ecology, Waste, Sustainability, Waste Treatment

Residus

| Subject: Aigua, Sustainability

Cicle de l'aigua

| Subject: Aigua, Ecology, Waste, Waste Treatment

Cicle de l'aigua i residus

| Subject: Ecology, Sustainability, Waste Treatment

Jornada tècnica sobre restauració i ús posterior de dipòsits clausurats de residus

| Subject: Ecology, Waste, Sustainability, Waste Treatment

Pla de Sostenibilitat, Rio +20, el projecte USUDS i la restauració del DC Pomar

| Subject: Aigua, Biodiversity, Ecology, Waste, Sustainability, Waste Treatment

Presentació als ajuntaments metropolitans del PSAMB i de la revisió del PMGRM

| Subject: Biodiversity, Climate Change, Pollution, Ecology, Environmental Education, Renewable energy, Waste, Sustainability

Elaboració del PSAMB: Sessió de priorització de propostes amb els municipis.

| Subject: Cohesió social, International Relations

Conferència: Les Àrees metropolitanes a la futura política de cohesió

| Subject: AMB - Institutional, Accessibilitat

Seminari 01

Seminari 01 - subtitol

| Subject: Ecology, Waste, Sensibilization, Sustainability, Waste Treatment

Els residus i la comunicació

| Subject: Ecology, Waste, Sustainability, Waste Treatment

Residus

| Subject: Aigua, Sustainability

Cicle de l'aigua

| Subject: Aigua, Ecology, Waste, Waste Treatment

Cicle de l'aigua i residus

| Subject: Ecology, Sustainability, Waste Treatment

Jornada tècnica sobre restauració i ús posterior de dipòsits clausurats de residus

| Subject: Ecology, Waste, Sustainability, Waste Treatment

Pla de Sostenibilitat, Rio +20, el projecte USUDS i la restauració del DC Pomar

| Subject: Aigua, Biodiversity, Ecology, Waste, Sustainability, Waste Treatment

Presentació als ajuntaments metropolitans del PSAMB i de la revisió del PMGRM

| Subject: Biodiversity, Climate Change, Pollution, Ecology, Environmental Education, Renewable energy, Waste, Sustainability

Elaboració del PSAMB: Sessió de priorització de propostes amb els municipis.