Seminars

| Subject: Energy Transition

Rehabilita 2017

| Subject: Energy Efficiency, Energy Transition

Participació ciutadana per la sostenibilitat

| Subject: Electrolineres, Energy Transition

Smart Future Cities

| Subject: Energia, Sostenibilitat

Jornada Europea de l'Energia Sostenible

| Subject: Governance, International Relations

"El lloc i el paper de les ciutats en la governança mundial"

| Subject: Governance, International Relations

City Managers Days

| Subject: Mobility and Transport, International Relations

Reptes de mobilitat en àrees urbanes i metropolitanes

| Subject: Governance, Mobilitat sostenible, Social Policies, International Relations

Forum: EMA 2018

| Subject: International Cooperation, International Relations

Conferència anual MedCities 2018

| Subject: International Cooperation, International Relations

Estudi sobre reptes metropolitans

| Subject: International Relations

2021-2027 European budget

| Subject: International Relations

European Recovery and Resilience Facility

| Subject: International Relations

2nd Environmental Congress

| Subject: International Relations

3rd online seminar Metropolitan Talks

| Subject: International Relations

Metropolis' Political Debate

| Subject: International Relations

REthinking Metropolises

| Subject: International Relations

City Managers Community

| Subject: International Relations

Webinar REthinking Metropolises

| Subject: Infrastructures, International Relations

METROAirports in Barcelona

| Subject: Governance

The world in 2019

| Subject: Ecology, Residus, Sensibilization, Sostenibilitat, Waste Treatment

Els residus i la comunicació

| Subject: Ecology, Residus, Sostenibilitat, Waste Treatment

Residus

| Subject: Aigua, Sostenibilitat

Cicle de l'aigua

| Subject: Aigua, Ecology, Residus, Waste Treatment

Cicle de l'aigua i residus

| Subject: Ecology, Sostenibilitat, Waste Treatment

Jornada tècnica sobre restauració i ús posterior de dipòsits clausurats de residus

| Subject: Ecology, Residus, Sostenibilitat, Waste Treatment

Pla de Sostenibilitat, Rio +20, el projecte USUDS i la restauració del DC Pomar

| Subject: Aigua, Biodiversity, Ecology, Residus, Sostenibilitat, Waste Treatment

Presentació als ajuntaments metropolitans del PSAMB i de la revisió del PMGRM

| Subject: Biodiversity, Climate Change, Pollution, Ecology, Environmental Education, Renewable energy, Residus, Sostenibilitat

Elaboració del PSAMB: Sessió de priorització de propostes amb els municipis.