Seminars

| Subject: Ecology, Residus, Sensibilization, Sostenibilitat, Waste Treatment

Els residus i la comunicació

| Subject: Ecology, Residus, Sostenibilitat, Waste Treatment

Residus

| Subject: Aigua, Sostenibilitat

Cicle de l'aigua

| Subject: Aigua, Ecology, Residus, Waste Treatment

Cicle de l'aigua i residus

| Subject: Ecology, Sostenibilitat, Waste Treatment

Jornada tècnica sobre restauració i ús posterior de dipòsits clausurats de residus

| Subject: Ecology, Residus, Sostenibilitat, Waste Treatment

Pla de Sostenibilitat, Rio +20, el projecte USUDS i la restauració del DC Pomar

| Subject: Aigua, Biodiversity, Ecology, Residus, Sostenibilitat, Waste Treatment

Presentació als ajuntaments metropolitans del PSAMB i de la revisió del PMGRM

| Subject: Biodiversity, Climate Change, Pollution, Ecology, Environmental Education, Renewable energy, Residus, Sostenibilitat

Elaboració del PSAMB: Sessió de priorització de propostes amb els municipis.

| Subject: International Relations

2021-2027 European budget

| Subject: International Relations

European Recovery and Resilience Facility

| Subject: International Relations

2nd Environmental Congress

| Subject: International Relations

3rd online seminar Metropolitan Talks

| Subject: International Relations

Metropolis' Political Debate

| Subject: International Relations

REthinking Metropolises

| Subject: International Relations

City Managers Community

| Subject: International Relations

Webinar REthinking Metropolises

| Subject: Infrastructures, International Relations

METROAirports in Barcelona

| Subject: Governance

The world in 2019

| Subject: Ecology, Environmental Education, Residus, Sostenibilitat, Waste Treatment

Resultats 2018 i tendències 2019. TMTR i ApS

| Subject: Residus, Sostenibilitat, Waste Treatment

Normativa, presentació de projectes i campanyes

| Subject: Energy Efficiency

SmartEdge a Potsdam

Taller sobre el desenvolupament basat en energies renovables

| Subject: Fotolineres

Participació al Som Elèctrics

| Subject: Energia, Fotolineres

XI Conferència Internacional en Innovació Energètica

| Subject: Fotolineres, Mobilitat sostenible, Electric Vehicles

Som elèctrics? Setmana del Vehicle Elèctric

| Subject: Energia

Smart Energy Congress and Expo

| Subject: Energy Transition

III Congreso EECN