Informació i desenvolupadors

L'objectiu d'aquest web "opendata" és oferir i disposar de dades obertes de l'administració metropolitana de Barcelona per a la seva consulta i reutilització.

Què són?
Les dades obertes (opendata) són l'obertura a la ciutadania de les dades públiques de les administracions públiques, que consisteix en posar a disposició pública i lliure les dades que generen aquestes administracions en formats digitals i estandarditzats.

Els datasets dels webs opendata faciliten l'accés a tota aquesta informació i, a més, fomenten la reutilització d'aquestes dades. D'aquesta manera, qualsevol persona o organització pot utilitzar les dades obtingudes per a una nova idea que en generi de noves, nou coneixement i nous serveis. Les dades obertes possibiliten un món d'oportunitats a la innovació, al coneixement i ofereixen, també, noves oportunitats de negoci.

Amb aquest servei, les administracions augmenten la transparència ja que el ciutadà accedeix a una visió real de la prestació de serveis. També, es promou el teixit econòmic i la innovació atès que s'obren importants volums d'informació que les empreses poden utilitzar gratuïtament per complementar els seus productes i serveis.

L'opendata:
  • Genera valor i riquesa.
  • Augmenta la transparència de les polítiques públiques.
  • Crea nous serveis i milloren els existents.
En aquest sentit, les dades obertes metropolitanes serveixen per conèixer millor què passa al territori metropolità a través de dades a les quals tothom té accés de manera oberta.
Ús de les dades
La funció de l'opendata és que terceres persones puguin explotar-les per generar aplicacions, facilitar la transparència de la gestió de les administracions publiques i permetre l'accés de la ciutadania a la informació.

L'AMB publica en un format reutilitzable les seves dades també amb l'objectiu de que terceres persones o organitzacions generin productes i serveis per a la ciutadania i per a les empreses.
Un altre ús important és la interoperabilitat d'aquestes dades, ja que amb l'obertura de les dades es facilita la creació de serveis que facin ús de dades de diferents administracions públiques.

L'ús de les dades obertes de l'AMB pot ser utilitzat per:
  • Persones i organitzacions interessades en fomentar la transparència, l'anàlisi d'aquestes dades, la generació d'aplicacions de servei o l'avaluació de la gestió pública.
  • La iniciativa privada, amb serveis amb fins comercials que generin valor cap a la ciutadania.
  • Altres administracions públiques, per a generar, des de la interoperabilitat, serveis horitzontals cap a la ciutadania en un únic punt de servei.
Informació per a desenvolupadors
Sobre el portal Opendata de l'AMB

La finalitat d'aquest portal és la d'oferir públicament un conjunt de dades sobre l'AMB per tal de permetre la seva explotació mitjançant la utilització de la pròpia API.

En aquesta pàgina s'explicarà com utilitzar l'API d'opendata per cercar i recuperar les dades de les diferents fonts disponibles dins el portal de l'AMB.

Documentació de l'API Opendata