Sòl

Informació sobre el grau d'ocupació del territori metropolità elaborada a partir de la interpretació de fotografies aèries i ortofotos.

Elaboració pròpia i font Idescat

Elaboració pròpia i font Idescat

Elaboració pròpia i font Idescat

Dades relacionades

Evolució de l'ocupació del sòl, 1990-2011Format PDF
Dades del nivell d'ocupació del sòl
Freqüència d'actualització: anual

Evolució de l'ocupació urbana segons usos del sòlFormat PDF
Dades sobre els usos dedicats a residència, indústria, logística, serveis i altres activitats amb detall municipal
Freqüència d'actualització: anual

Règim del sòlFormat PDF
Dades sobre el règim del sòl a escala municipal
Freqüència d'actualització: anual