Cohesió social

Informació sobre els principals indicadors de pobresa i exclusió social

Font: Idescat i IERMB. Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011

Font: Idescat i IERMB. Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011