Política de privacitat

La present política de protecció de dades regula el tractament de dades personals que fan l'Àrea Metropolitana de Barcelona i els seus ens dependents: l'Institut Metropolità de Promoció del Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL), l'Institut Metropolità del Taxi (IMET), el Consorci Metropolità de l'Habitatge (CMH) i AMB Informació i Serveis. L'AMB i els seus ens poden obtenir les dades per diferents mitjans de recollida, amb la finalitat d'exercir les seves competències i d'oferir serveis a la ciutadania, els ajuntaments i les empreses.
1. Identitat del responsable del tractament
El responsable del tractament de les dades personals recollides al web corporatiu www.amb.cat és, en funció de cada servei:

Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)
CIF P-0800258-F
Carrer Número 62, 18
08040 Barcelona
Institut Metropolità de Promoció del Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL)
CIF P-0800031-G
Carrer Número 62, 18
08040 Barcelona
Consorci Metropolità de l'Habitatge (CMH)
CIF Q-0801526-E
Carrer Número 62, 18
08040 Barcelona
Institut Metropolità del Taxi (IMET)
CIF P-0800044-J
Carrer Número 62, 18
08040 Barcelona
AMB Informació i Serveis, SA
CIF A-58217308
Via Laietana, 33, 4
08003 Barcelona

Cada servei i formulari recull qui és el responsable del tractament de les dades que esteu lliurant.
2. Finalitat dels tractaments de dades
La recollida de dades, que se subministren per diferents mitjans (formularis de contacte, enquestes, sistema de videovigilància o altres procediments), es fa d'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades i amb l'única finalitat de lliurar el servei sol·licitat.

Per a cadascun d'aquests mitjans, informem detalladament de la finalitat del tractament de les dades, que es duu a terme únicament si se n'ha autoritzat el tractament.

Les entitats realitzen diferents tractaments de dades personals, que principalment responen a les finalitats següents:

Tractament Per a què farem servir les dades Quant de temps conservarem les dades
Serveis i tràmits Tractarem les vostres dades per a la gestió dels serveis i tràmits que realitzeu. Les vostres dades podran cedir-se a tercers segons les necessitats del servei i d'acord amb la legislació. Un cop finalitzi el tràmit o servei, no es farà ús de les vostres dades, que es conservaran per garantir el compliment de les competències i la responsabilitat de l'entitat.
Butlletí de notícies i difusió d'activitats de les entitats Us remetrem informació dels serveis i activitats relatius a l'entitat. Les vostres dades no se cediran a tercers. Les vostres dades personals es conservaran fins que sol·liciteu no rebre les nostres comunicacions, i llavors se suprimiran. Podeu sol·licitar-ne la supressió en qualsevol moment mitjançant la informació que apareix en cada comunicat.
Activitats Tractarem les vostres dades per a la gestió i organització de les activitats de l'entitat. En cas que ho autoritzeu, les vostres dades podran cedir-se a la resta de participants i/o publicar-se en mitjans de comunicació per a la difusió de l'acte. Les vostres dades personals es conservaran fins que s'hagi celebrat l'activitat. Després, es conservaran com a part del registre històric de l'entitat.
Bústia de contacte Tractarem les vostres dades per contestar les vostres sol·licituds, qüestions o dubtes. Les vostres dades no se cediran a tercers. Les vostres dades personals es conservaran fins que s'hagi contestat la vostra sol·licitud i s'hagin dut a terme les accions adequades. Després se suprimiran, tret que això impliqui responsabilitats per a l'entitat.

La llista detallada dels tractaments de dades personals que es fan es pot consultar al Registre d'Activitats de Tractaments de cada entitat:

Registre d'Activitats de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)
Registre d'Activitats de l'Institut Metropolità de Promoció del Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL)
Registre d'Activitats de I'Institut Metropolità del Taxi (IMET)
Registre d'Activitats d'AMB Informació i Serveis
Registre d'Activitats del Consorci Metropolità de l'Habitatge (CHM)

Les dades se subministren sempre de manera voluntària i han de ser veraces. Ens reservem el dret d'excloure dels serveis tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que siguin procedents d'acord amb la legislació vigent.

En cap cas es duran a terme decisions automatitzades a partir de les vostres dades.

Únicament es tractaran les dades que hàgiu lliurat per a la finalitat de què se us va informar i que vau autoritzar. No se cediran les dades a tercers, excepte si ho heu autoritzat expressament.

La base legal per al tractament de les vostres dades és l'execució dels serveis que ens heu demanat i que heu autoritzat expressament, així com l'aplicació de les competències pròpies de cada entitat.
3. Tractament de les dades per part de tercers
Per garantir els serveis de l'AMB i les seves entitats, les vostres dades poden ser tractades per tercers dedicats a aquest fi, com ara el servei AMB Informació, les concessionàries dels serveis, etc., a més dels proveïdors de serveis (allotjament web, seguretat de l'edifici, etc.). Aquesta gestió de les vostres dades es realitza únicament i exclusivament per garantir la prestació, seguretat i disponibilitat dels serveis que us oferim, i sempre ens assegurem que aquestes organitzacions apliquin les mesures i pràctiques recomanades de seguretat de la informació.

Tots els nostres proveïdors de serveis es troben dins de l'Espai Econòmic Europeu.

No es transferiran les vostres dades personals fora de l'Espai Econòmic Europeu ni a països que no tinguin el nivell de compliment exigit per la legislació sense disposar de la vostra autorització expressa prèvia.
4. Els vostres drets en facilitar les dades
En qualsevol moment podeu sol·licitar i obtenir informació de com i per a què estem tractant les vostres dades.

Podeu:
  • Accedir a les dades: sol·licitar quines dades tenim i quin ús en fem, i fins i tot demanar que les lliurem a una altra institució o empresa.
  • Rectificar les dades: sol·licitar la modificació o rectificació de dades inexactes.
  • Suprimir les dades: sol·licitar que eliminem les vostres dades.
  • Limitar el tractament de les dades: sol·licitar que les vostres dades es conservin per necessitats legals.
  • Oposar-vos a un tractament de les dades: exigir que no fem un ús concret de les vostres dades.
  • Demanar la portabilitat de les dades: sol·licitar que us lliurem les dades en un format compatible perquè les pugueu lliurar a un tercer que us hagi d'oferir un servei.
Per sol·licitar qualsevol d'aquestes accions, envieu-nos un escrit que indiqui quin dret voleu exercir (accés, rectificació, supressió, oposició o portabilitat de les dades). Cal que hi adjunteu una còpia del DNI i que l'envieu a l'adreça següent:

Serveis Jurídics
Àrea Metropolitana de Barcelona

Carrer Número 62, 16-18, edifici A - Zona Franca
08040 Barcelona

O bé feu-nos arribar la comunicació a través d'una instància genèrica.
5. Delegat o delegada de protecció de dades
Si voleu tenir més informació sobre els tractaments de dades personals que porten a terme l'Àrea Metropolitana de Barcelona i les seves entitats, us podeu posar en contacte amb el delegat o delegada de Protecció de Dades a l'adreça de correu electrònic dpd@amb.cat.

Correu postal:

Delegat/ada de Protecció de Dades
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer Número 62, 16-18, edifici A - Zona Franca
08040 Barcelona
6. Presentació de reclamacions
L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades és l'organisme supervisor que vetlla pel compliment de la legislació de protecció de dades a l'Administració pública catalana. Si considereu que l'AMB o les seves entitats han incomplert algun dels preceptes establerts en aquesta normativa, us hi podeu adreçar per tal d'interposar-hi una reclamació.

Autoritat Catalana de Protecció de Dades