• Sol·licitar excedència

    Taxi | Llicències | En termini

    Els titulars d'una llicència de taxi poden sol·licitar la suspensió provisional de l'explotació de la llicència, per impossibilitat de treballar durant un temps.

  • Transferir una llicència metropolitana de taxi

    Taxi | Llicències | En termini

    Les llicències per a la prestació dels serveis urbans de taxi són transmissibles prèvia autorització de l'AMB.