MPGM per a la connexió del pg. de la Vilesa i el c. d'Isaac Albéniz

Tornar
00_Vilesa-Albéniz
Imatge d'ordenació de la proposta

Reordenació urbanística dins el nucli urbà que possibilita i fa efectiva la connexió viària entre el pg. de la Vilesa i l'av. d'Isaac Albéniz, generant nous espais oberts per a la relació ciutadana.

Municipis: Tiana

Galeria d'imatges

Descripció

L'objecte principal del document és permetre la connexió entre les dues vies i definir:

  • L'àmbit vinculat a la zona de remodelació privada (clau 14b).
  • El traçat geomètric del tram viari que possibilitarà la connexió.
  • Una distribució de l'edificabilitat resultant que assoleixi volumetries integrades amb l'entorn urbà.
  • Una zonificació amb regulacions paramètriques específiques que admetin el sostre edificable que es genera.
  • Sistema de gestió més adient.

Superfície: 1.500 m²

Fases:
Aprovació definitiva -

Equip redactor: Joaquim Obon i Virgínia Boter (arquitectes - AMB), Amadeu Bernaus (auxiliar tècnic - AMB)

Direcció i coordinació: Joaquim Obon (Cap Servei Planejament MMAMB)

Prova: $provaURL