Polígons d'activitat econòmica

Polígons
Tema:
Context socioeconòmic
Àmbit:
Àrea metropolitana
Data de publicació:
Autor:
Secció d'Estudis Territorials
Descripció

Els estudis sobre Polígons d'activitat econòmica i productiva (PAEP) a l'AMB són uns documents que recullen i analitzen detalladament la informació sobre els sectors de planejament on s'hi desenvolupa qualsevol activitat econòmica. Aquests treballs s'elaboren a partir d'un exhaustiu treball de camp i del buidat de les dades administratives que consten als expedients urbanístics dels PAEP amb l'objectiu de configurar un sistema d'informació que disposi de dades bàsiques i indicadors sobre l'estat d'aquests polígons. Als informes es presenten dades relatives a la localització, les característiques urbanístiques, les empreses, els preus de venda i lloguer o el tipus de parcel·les que hi ha als PAEP.