Metro L2. Perllongament Sant Antoni – Parc Logístic

Perllongament de la L2 fins al Parc Logístic

Amb la construcció d'un nou túnel, que travessarà Montjuïc des de Sant Antoni fins al Parc Logístic de la Zona Franca i disposarà de sis noves estacions, la L2 enllaçarà amb les línies L3, L9 i L10 del metro.

Fitxa tècnica

Promotor:
Generalitat de Catalunya (DTES)
Pressupost:
495 M€
Estat:
En projecte
Detall de l'estat:
Projecte constructiu redactat

Descripció

Aquesta actuació consisteix en el perllongament de la línia L2 mitjançant la construcció d'un nou túnel de 6,3 km que travessa Montjuïc des de Sant Antoni fins al Parc Logístic de la Zona Franca. El nou traçat inclou la construcció de sis noves estacions. El tram actual entre les estacions de Sant Antoni i Paral?lel quedarà anul?lat per al públic però s'utilitzarà com a zona de maniobres o dipòsit de trens.

Des de Sant Antoni, el túnel discorre per sota del carrer Manso fins a arribar a la primera estació, Poble Sec, situada a l'avinguda Paral?lel on hi haurà intercanvi amb la línia L3. Des d'aquest punt, el túnel passa per sota del barri del Poble Sec i es dirigeix al recinte firal de Montjuïc, on s'ubica la segona estació, Montjuïc, al costat de la Font Màgica.

Continua travessant la muntanya fins a arribar a la tercera estació (la Fuixarda) que donarà servei a l'Anella Olímpica. Per sota la muntanya, el túnel es dirigeix al passeig de la Zona Franca on connecta amb la línia L10 a l'Estació de Foc. Seguidament, el túnel continua per sota del carer del Foc fins a enllaçar amb la línia L9 a l'estació Fira II.

L'últim tram entre Fira II i Parc Logístic (última estació d'aquest perllongament) es projecta de tal manera que sigui possible una connexió tècnica entre la L2 i la L9 que permeti la circulació de trens de la línia L2 pel traçat de la línia L9 i viceversa. Aquesta actuació permetria una connexió directa i ràpida entre el centre de la ciutat, els recintes firals i l'Aeroport de Barcelona?el Prat a través de la línia L2 de metro.