Cua de maniobres de plaça Catalunya (FGC)

Cua de maniobres de Plaça Catalunya (FGC)

La construcció d'un túnel de maniobres sota la ronda Sant Pere incrementarà la capacitat de transport del metro del Vallès. És la primera fase del perllongament de la línia fins al nou túnel d'Horta.

Fitxa tècnica

Promotor:
Generalitat de Catalunya (DTES)
Pressupost:
86 M€
Estat:
En projecte
Detall de l'estat:
Projecte constructiu en redacció
Termini estimat:
2020

Descripció

L'objectiu de la cua de maniobres és incrementar la capacitat i reduir el grau de saturació de la xarxa actual, que s'incrementarà més amb els perllongaments de Sabadell i Terrassa i l'augment de mobilitat entre Barcelona i el Vallès. La cua de maniobres s'encara cap al carrer de Fontanella, per una posterior prolongació cap al túnel d'Horta.